HARMONOGRAM

ETAP I - Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (lipiec 2018)

Etap obejmujący m.in. przygotowanie:
- oceny wpływu bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) oraz materiałów do audytu BRD,
- studium geologiczno-inżynierskie, opinia geotechniczna oraz dokuemntacja hydrogeologiczna,

ETAP II - Opracowania środowiskowe (maj 2019)

1. Opracowanie materiałów o wydanie DŚU (na podst. KIP) z uzyskaniem klauzuli ostateczności wydanej DŚU
2. Uzyskanie klauzuli ostateczności DŚU na podstawie Raportu o środowiskowych uwarunkowaniach.

ETAP III - Koncepcja Programowa (grudzień 2019)

Opracowanie Koncepcji Programowej, w tym. mapy do celów projektowych, dokumentacji badań podłoża gruntowego, opracowań geologiczno-inżynierskich, PFU wraz z WWiORB, Przedmiarów i kosztorysów.

Harmonogram dalszych działań

• 2020-2023r. – realizacja zadania w systemie Projektuj i Buduj

AKTUALNOŚCI:

2018.02.27
Prezentacje publiczne rozwiązań projektowych - podsumowanie.

2017.11.14
Prezentacje publiczne rozwiązań projektowych.

2017.10
Uzyskano zatwierdzenie GDDKiA (Departament Studiów) dla wykonanych Analiz i Prognoz Ruchu.

2017.07-2017.08
Wykonano pomiary ruchu.

więcej w dziale "Aktualności"

Darmowy licznik odwiedzin
Tekst
Sweco Engineering Sp. z.o.o.