STRONA GŁÓWNA - KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU

NAZWA PROJEKTU

Opracowania Koncepcji Programowej wraz z Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym oraz uzyskania decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania: "Przebudowa DK75 Klasy GP na odc. Brzesko - Nowy Sącz odc. I - II Etap Łącznika 'Brzeskiego' "

INFORMACJE OGÓLNE

Na zlecenie krakowskiego oddziału GDDKiA przygotowywane jest Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe oraz Koncepcja Programowa dla przebudowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko - Nowy Sącz odc. I (II Etap). Planowana inwestycja jest kontynuacją zrealizowanego i oddanego do użytku w maju 2016 roku I-go Etapu tej inwestycji. Głównym celem projektu jest budowa drogi krajowej po nowym śladzie i włączeniu do istniejącej DK75. Zakres prac projektowych obejmuje m.in.: budowę węzła, obiektu nad istniejącą DK94g oraz skrzyżowań i przejazdów drogowych, budowę i przebudowę obiektów inżynierskich wraz z rozwiązaniami infrastruktury towarzyszącej.

INWESTOR


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.
tel.centr. +48 12 417 25 00; fax +48 12 411 01 18
e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA


Sweco Engineering Sp. z o.o.
ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków
tel. +48 12 411 21 02; fax +48 12 411 12 65
e-mail: office@sweco.pl

AKTUALNOŚCI:

2018.02.27
Prezentacje publiczne rozwiązań projektowych - podsumowanie.

2017.11.14
Prezentacje publiczne rozwiązań projektowych.

2017.10
Uzyskano zatwierdzenie GDDKiA (Departament Studiów) dla wykonanych Analiz i Prognoz Ruchu.

2017.07-2017.08
Wykonano pomiary ruchu.

więcej w dziale "Aktualności"

Darmowy licznik odwiedzin
Tekst
Sweco Engineering Sp. z.o.o.